មើលទាំងអស់។

Aoyin Xingtang Candle Co., Ltd. បានបង្កើតឡើងក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2014 គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការផលិត ការលក់ និងសេវាកម្មនៃទៀន។
យើងមានទីតាំងនៅ Shijiazhuang ។ខេត្ត Hebei ដែលមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរងាយស្រួល។ដោយផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងគុណភាពដ៏តឹងរឹង និងសេវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយការគិតគូរ បុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងតែងតែមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្រូវការរបស់អ្នក និងធានាបាននូវការពេញចិត្តពេញលេញរបស់អតិថិជន។